Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119827880000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9236
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6796
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 4559
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4449
 5. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 3679
 6. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 3677
 7. Woda
  Wyświetleń: 3441
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3428
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3255
 10. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3112
 11. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3109
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3036
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 2956
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2824
 15. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 2802
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 2768
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2694
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 2690
 19. Podatki
  Wyświetleń: 2632
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2571
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 2378
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2355
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2283
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2256
 25. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2253
 26. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2250
 27. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2240
 28. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2077
 29. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2075
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2000
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1986
 32. Inne
  Wyświetleń: 1855
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1815
 34. Przetargi
  Wyświetleń: 1800
 35. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1736
 36. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 1678
 37. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 1673
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1624
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1618
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1590
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1423
 42. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1387
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1373
 44. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1360
 45. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1310
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1266
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1246
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1243
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1204
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1189
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1138
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1103
 53. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1101
 54. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1098
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1093
 56. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1092
 57. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1091
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1065
 59. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1050
 60. Budżet
  Wyświetleń: 1026
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1018
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1004
 63. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 994
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 973
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 948
 66. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 947
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 940
 68. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 937
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 933
 70. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 921
 71. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 920
 72. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 917
 73. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 912
 74. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 897
 75. Dzierżawy
  Wyświetleń: 896
 76. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 885
 77. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 876
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 862
 79. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 849
 80. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 848
 81. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 837
 82. Petycje
  Wyświetleń: 835
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 807
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 778
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 775
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 765
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 734
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 728
 89. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 611
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 601
 91. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 593
 92. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 541
 93. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 529
 94. 1
  Wyświetleń: 488
 95. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 483
 96. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 97. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 479
 98. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 478
 99. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 476
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 393
 101. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 379
 102. Rok 2021
  Wyświetleń: 349
 103. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 303
 104. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 288
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 266
 106. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 228
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 220
Wersja XML