Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1691012961199881667747728173941198219976164111064000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11576
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8177
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5590
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 5558
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 4975
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 4530
 7. Woda
  Wyświetleń: 4142
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 4124
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3997
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3909
 11. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3733
 12. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3698
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3490
 14. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3397
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3390
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3347
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3289
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3262
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3253
 20. Podatki
  Wyświetleń: 3176
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3012
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2836
 23. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2803
 24. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2799
 25. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2783
 26. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2764
 27. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2756
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2579
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2500
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2441
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2409
 32. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2342
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2325
 34. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2324
 35. Inne
  Wyświetleń: 2272
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2264
 37. Przetargi
  Wyświetleń: 2215
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2031
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1963
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1959
 41. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1790
 42. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1780
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1738
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1710
 45. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1687
 46. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1664
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1588
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1580
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1525
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1480
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1460
 52. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1417
 53. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1417
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1394
 55. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1366
 56. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1366
 57. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1356
 58. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1348
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1322
 60. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1312
 61. Budżet
  Wyświetleń: 1287
 62. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1285
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1283
 64. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1226
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1224
 66. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1215
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1210
 68. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1206
 69. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1202
 70. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1177
 71. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1172
 72. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1170
 73. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1170
 74. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1163
 75. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1146
 76. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1146
 77. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1117
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1113
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1097
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1077
 81. Petycje
  Wyświetleń: 1030
 82. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 995
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 993
 84. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 982
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 969
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 964
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 955
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 941
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 930
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 865
 91. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 772
 92. Rok 2021
  Wyświetleń: 760
 93. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 731
 94. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 726
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 667
 96. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 663
 97. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 661
 98. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 659
 99. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 659
 100. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 654
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 625
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 612
 103. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 609
 104. 1
  Wyświetleń: 595
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 564
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 564
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 411
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 327
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 325
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 318
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 229
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 190
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 186
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 166
Wersja XML