Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1104800000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2789
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2107
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 950
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 910
 5. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 872
 6. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 854
 7. Woda
  Wyświetleń: 851
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 845
 9. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 748
 10. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 695
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 695
 12. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 675
 13. Drogi gminne/ zjazdy
  Wyświetleń: 652
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 647
 15. Podatki
  Wyświetleń: 637
 16. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 624
 17. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 615
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 611
 19. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 611
 20. Zwierzęta
  Wyświetleń: 607
 21. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 546
 22. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 544
 23. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 541
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 536
 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 507
 26. Inne
  Wyświetleń: 474
 27. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 466
 28. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 452
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 451
 30. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 438
 31. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 428
 32. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 417
 33. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 413
 34. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 410
 35. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 397
 36. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 390
 37. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 349
 38. Przetargi
  Wyświetleń: 341
 39. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 336
 40. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 306
 41. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 302
 42. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 291
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 288
 44. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 287
 45. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 275
 46. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 246
 47. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 245
 48. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 244
 49. Rejestry umów
  Wyświetleń: 243
 50. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 239
 51. Sprzedaż
  Wyświetleń: 239
 52. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 237
 53. Budżet
  Wyświetleń: 233
 54. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 231
 55. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 230
 56. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 226
 57. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 223
 58. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 220
 59. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 215
 60. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 212
 61. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 210
 62. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 210
 63. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 208
 64. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 205
 65. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 205
 66. Dzierżawy
  Wyświetleń: 204
 67. Petycje
  Wyświetleń: 204
 68. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 204
 69. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 200
 70. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 199
 71. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 195
 72. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 192
 73. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 190
 74. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 189
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 187
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 186
 77. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 181
 78. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 181
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 175
 80. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 175
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 170
 82. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 150
 83. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 129
 84. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 127
 85. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 119
 86. 1
  Wyświetleń: 111
 87. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 109
 88. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 99
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 77
Wersja XML