Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
33346347383251535254331963323438008167680000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 21653
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 14439
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13022
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 12339
 5. Woda
  Wyświetleń: 11580
 6. Podatki
  Wyświetleń: 9649
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 9227
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 8748
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 8584
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 8434
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8165
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 7811
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 7677
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 7626
 15. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 7607
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 7322
 17. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7295
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 7102
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7060
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 6892
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6823
 22. Inne
  Wyświetleń: 6709
 23. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 6609
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 6557
 25. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 6454
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 6412
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6295
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 6218
 29. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 6103
 30. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 6082
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5665
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 5621
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 5527
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 5383
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5365
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 5275
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4990
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4888
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4857
 40. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4797
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4787
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 4657
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4651
 44. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4507
 45. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4452
 46. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 4313
 47. Petycje
  Wyświetleń: 4219
 48. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 4179
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4086
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3969
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3901
 52. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3845
 53. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3792
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3773
 55. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 3739
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 3656
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 3635
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 3607
 59. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 3549
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3390
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3361
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 3289
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3197
 64. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 3192
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 3191
 66. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3172
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3141
 68. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3131
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3100
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3072
 71. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2980
 72. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2972
 73. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2968
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2961
 75. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2944
 76. Budżet
  Wyświetleń: 2933
 77. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2852
 78. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2845
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2781
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2700
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2697
 82. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2695
 83. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2656
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2570
 85. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2465
 86. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2403
 87. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 2320
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 2312
 89. 1
  Wyświetleń: 2282
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2198
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2173
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2127
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2099
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2052
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1974
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1823
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1723
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 1615
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1604
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1587
 101. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1525
 102. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1474
 103. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1473
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1458
 105. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1449
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1391
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1323
 108. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1311
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1282
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1235
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1125
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1110
 113. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1109
 114. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1065
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1021
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 990
 117. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 933
 118. Rok 2022
  Wyświetleń: 927
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 904
 120. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 837
 121. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 816
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 746
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 732
 124. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 530
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 486
 126. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 483
 127. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 482
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 470
 129. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 450
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 400
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 385
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 308
 133. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 165
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 160
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 151
 136. Rok 2022
  Wyświetleń: 117
 137. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 107
Wersja XML