Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3102100000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14762
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 10135
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8399
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 7326
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 6378
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5784
 7. Woda
  Wyświetleń: 5603
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 5566
 9. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 5420
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 5105
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4809
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4739
 13. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 4561
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 4539
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4496
 16. Podatki
  Wyświetleń: 4476
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4475
 18. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 4472
 19. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 4184
 20. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 4164
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4132
 22. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3975
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3880
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3868
 25. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3763
 26. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3740
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3607
 28. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3392
 29. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 3388
 30. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 3355
 31. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 3335
 32. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 3278
 33. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3266
 34. Inne
  Wyświetleń: 3257
 35. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3072
 36. Przetargi
  Wyświetleń: 3026
 37. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2911
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2859
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2805
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2796
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2656
 42. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2520
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2331
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2199
 45. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2147
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2145
 47. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2104
 48. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2099
 49. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2095
 50. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2055
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 2050
 52. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2013
 53. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1976
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1938
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1920
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1913
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1896
 58. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1894
 59. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1842
 60. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1810
 61. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1791
 62. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1788
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1782
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1749
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1724
 66. Budżet
  Wyświetleń: 1722
 67. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1717
 68. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1693
 69. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1690
 70. Petycje
  Wyświetleń: 1657
 71. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1652
 72. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1644
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1639
 74. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1608
 75. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1605
 76. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1594
 77. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1577
 78. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1557
 79. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1556
 80. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1553
 81. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1548
 82. Rok 2021
  Wyświetleń: 1525
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1519
 84. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1505
 85. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1505
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1470
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1406
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1386
 89. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1308
 90. Rok 2020
  Wyświetleń: 1278
 91. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1267
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1231
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1189
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1113
 95. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1004
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 997
 97. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 966
 98. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 955
 99. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 938
 100. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 929
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 893
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 876
 103. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 874
 104. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 843
 105. 1
  Wyświetleń: 814
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 752
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 704
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 665
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 657
 110. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 656
 111. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 627
 112. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 542
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 505
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 498
 115. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 450
 116. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 321
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 321
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 258
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 199
 120. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 121. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 54
Wersja XML