Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234705700000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 20376
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 13643
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11845
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 11323
 5. Woda
  Wyświetleń: 10530
 6. Podatki
  Wyświetleń: 8794
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 8390
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 8085
 9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 8054
 10. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 7971
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7501
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 7054
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 6993
 14. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 6924
 15. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6891
 16. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6765
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6750
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 6419
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6400
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 6355
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6168
 22. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 6077
 23. Inne
  Wyświetleń: 5997
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5964
 25. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 5841
 26. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5798
 27. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5768
 28. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 5709
 29. Przetargi
  Wyświetleń: 5596
 30. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 5594
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5352
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 5142
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 5067
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 4941
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4794
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 4738
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4565
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4444
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4405
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4329
 41. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4279
 42. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4202
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 4147
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4100
 45. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3906
 46. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3900
 47. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 3800
 48. Petycje
  Wyświetleń: 3672
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3578
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3502
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3460
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3453
 53. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 3396
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3315
 55. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3295
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 3262
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 3257
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 3220
 59. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 3170
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3079
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3067
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 2972
 63. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2944
 64. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2935
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 2895
 66. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2870
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2818
 68. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2792
 69. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2786
 70. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2785
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2768
 72. Budżet
  Wyświetleń: 2695
 73. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2694
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2667
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2642
 76. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2635
 77. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2619
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2562
 79. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2551
 80. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2517
 81. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2490
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2474
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2448
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2423
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2211
 86. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2206
 87. Rok 2020
  Wyświetleń: 2126
 88. 1
  Wyświetleń: 2050
 89. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2045
 90. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2030
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1993
 92. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 1987
 93. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1974
 94. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1890
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1870
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1685
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1610
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1475
 99. Rok 2021
  Wyświetleń: 1464
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1447
 101. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1416
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1351
 103. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1342
 104. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1333
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1300
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1293
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1252
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1133
 109. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1128
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1077
 111. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 997
 112. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 992
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 977
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 969
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 940
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 856
 117. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 789
 118. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 780
 119. Rok 2022
  Wyświetleń: 756
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 725
 121. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 641
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 627
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 615
 124. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 429
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 398
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 395
 127. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 342
 128. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 336
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 320
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 259
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 250
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 184
 133. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 93
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 93
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 92
Wersja XML