Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16910129611998816677477281739411982199761641115784252471666
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12670
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8856
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7213
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 6277
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 5689
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5061
 7. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 4730
 8. Woda
  Wyświetleń: 4690
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4575
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 4477
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4191
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4096
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3947
 14. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3869
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3868
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3811
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3739
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3737
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3720
 20. Podatki
  Wyświetleń: 3663
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3398
 22. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3250
 23. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3212
 24. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3185
 25. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3151
 26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3134
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3126
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2907
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2885
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2806
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2752
 32. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2672
 33. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2657
 34. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2650
 35. Inne
  Wyświetleń: 2625
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2620
 37. Przetargi
  Wyświetleń: 2480
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2282
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2256
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2249
 41. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2045
 42. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2022
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1947
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1936
 45. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1926
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1923
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1816
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1775
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1701
 50. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1659
 51. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1656
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1640
 53. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1630
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1607
 55. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1593
 56. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1545
 57. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1536
 58. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1532
 59. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1522
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1481
 61. Budżet
  Wyświetleń: 1473
 62. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1466
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1447
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1416
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1405
 66. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1396
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1394
 68. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1373
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1372
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1365
 71. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1334
 72. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1332
 73. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1331
 74. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1326
 75. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1317
 76. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1313
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1283
 78. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1277
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1234
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1231
 81. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1226
 82. Rok 2021
  Wyświetleń: 1185
 83. Petycje
  Wyświetleń: 1166
 84. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1125
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 1120
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1111
 87. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1107
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1096
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1080
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1080
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1036
 92. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 948
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 890
 94. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 841
 95. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 839
 96. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 835
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 827
 98. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 827
 99. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 770
 100. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 762
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 762
 102. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 761
 103. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 744
 104. 1
  Wyświetleń: 704
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 698
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 645
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 522
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 488
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 476
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 464
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 358
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 312
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 301
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 280
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 119
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 72
Wersja XML