Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
33346347383251535254331963323438008139700000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 21539
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 14383
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12991
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 12276
 5. Woda
  Wyświetleń: 11523
 6. Podatki
  Wyświetleń: 9608
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 9185
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 8712
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 8547
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 8418
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8132
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 7775
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 7621
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 7595
 15. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 7569
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 7289
 17. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7267
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 7056
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7021
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 6863
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6791
 22. Inne
  Wyświetleń: 6674
 23. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 6560
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 6528
 25. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 6438
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 6379
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6264
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 6176
 29. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 6077
 30. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 6051
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5656
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 5597
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 5502
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 5362
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5326
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 5246
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4972
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4842
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4837
 40. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4760
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4754
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4624
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 4622
 44. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4500
 45. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4422
 46. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 4282
 47. Petycje
  Wyświetleń: 4194
 48. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 4173
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4050
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3937
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3874
 52. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3828
 53. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3757
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3747
 55. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 3718
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 3625
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 3605
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 3590
 59. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 3514
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3370
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3345
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 3269
 63. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 3187
 64. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 3177
 65. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3176
 66. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3165
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3118
 68. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3108
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3086
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3054
 71. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2973
 72. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2952
 73. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2944
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2940
 75. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2925
 76. Budżet
  Wyświetleń: 2916
 77. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2839
 78. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2835
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2760
 80. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2694
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2690
 82. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2688
 83. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2648
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2553
 85. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2455
 86. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2394
 87. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 2305
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 2303
 89. 1
  Wyświetleń: 2277
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2193
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2167
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2112
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2096
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2033
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1970
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1819
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1720
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 1605
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1598
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1578
 101. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1522
 102. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1465
 103. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1462
 104. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1447
 105. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1436
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1387
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1319
 108. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1300
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1276
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1223
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1117
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1103
 113. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1102
 114. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1061
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1020
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 987
 117. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 919
 118. Rok 2022
  Wyświetleń: 911
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 864
 120. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 835
 121. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 804
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 730
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 716
 124. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 526
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 482
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 478
 127. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 476
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 463
 129. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 444
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 385
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 379
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 304
 133. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 154
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 148
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 146
 136. Rok 2022
  Wyświetleń: 111
 137. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 95
Wersja XML