Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1691012961199881667747728173941198219976164111578425247491
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12632
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8839
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7182
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 6255
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 5658
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5041
 7. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 4716
 8. Woda
  Wyświetleń: 4678
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4546
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 4457
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4176
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4078
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3931
 14. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3855
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3848
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3797
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3728
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3719
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3692
 20. Podatki
  Wyświetleń: 3654
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3387
 22. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3231
 23. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3199
 24. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3174
 25. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3145
 26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3118
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3111
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2895
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2869
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2795
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2741
 32. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2663
 33. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2647
 34. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2625
 35. Inne
  Wyświetleń: 2617
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2596
 37. Przetargi
  Wyświetleń: 2472
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2278
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2245
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2238
 41. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2037
 42. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2015
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1943
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1924
 45. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1919
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1907
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1812
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1768
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1695
 50. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1653
 51. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1651
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1636
 53. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1620
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1601
 55. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1589
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1530
 57. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1528
 58. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1527
 59. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1516
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1475
 61. Budżet
  Wyświetleń: 1466
 62. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1460
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1442
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1410
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1397
 66. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1393
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1390
 68. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1369
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1368
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1360
 71. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1329
 72. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1327
 73. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1325
 74. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1321
 75. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1311
 76. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1306
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1276
 78. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1272
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1230
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1221
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1219
 82. Petycje
  Wyświetleń: 1161
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1120
 84. Rok 2021
  Wyświetleń: 1114
 85. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1103
 86. Rok 2020
  Wyświetleń: 1101
 87. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1093
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1092
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1076
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1073
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1031
 92. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 944
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 883
 94. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 838
 95. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 837
 96. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 827
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 822
 98. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 821
 99. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 765
 100. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 760
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 760
 102. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 756
 103. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 737
 104. 1
  Wyświetleń: 700
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 691
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 643
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 518
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 482
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 470
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 457
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 354
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 308
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 297
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 274
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 114
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 67
Wersja XML