Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319632243000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 20201
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 13491
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11611
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 11078
 5. Woda
  Wyświetleń: 10335
 6. Podatki
  Wyświetleń: 8639
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 8243
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 7954
 9. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 7874
 10. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 7863
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7375
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 6921
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 6871
 14. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 6803
 15. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6768
 16. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6644
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6636
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 6295
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6292
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 6257
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6027
 22. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 5993
 23. Inne
  Wyświetleń: 5888
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5883
 25. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 5748
 26. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5731
 27. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5648
 28. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 5618
 29. Przetargi
  Wyświetleń: 5500
 30. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 5499
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5272
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 5046
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 4970
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 4842
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4703
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 4671
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4479
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4388
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4320
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4253
 41. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4201
 42. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4126
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 4071
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4035
 45. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3856
 46. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3834
 47. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 3713
 48. Petycje
  Wyświetleń: 3600
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3513
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3440
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3398
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3369
 53. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 3347
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3256
 55. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3220
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 3212
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 3172
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 3164
 59. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 3127
 60. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3038
 61. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3015
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 2924
 63. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2907
 64. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2890
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 2854
 66. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2821
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2772
 68. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2742
 69. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2741
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2740
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2737
 72. Budżet
  Wyświetleń: 2661
 73. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2647
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2625
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2598
 76. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2588
 77. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2576
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2518
 79. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2512
 80. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2493
 81. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2461
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2437
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2419
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2399
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2189
 86. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2155
 87. Rok 2020
  Wyświetleń: 2095
 88. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2014
 89. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2013
 90. 1
  Wyświetleń: 1994
 91. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1953
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1951
 93. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 1950
 94. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1879
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1861
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1647
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1601
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 1441
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1429
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1396
 101. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1391
 102. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1335
 103. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1329
 104. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1321
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1284
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1280
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1227
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1114
 109. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1109
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1055
 111. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 993
 112. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 979
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 962
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 956
 115. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 928
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 842
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 774
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 770
 119. Rok 2022
  Wyświetleń: 720
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 704
 121. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 624
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 622
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 606
 124. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 406
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 391
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 383
 127. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 320
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 307
 129. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 289
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 245
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 237
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 173
 133. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 83
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 82
 135. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 81
Wersja XML