Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Rok 2022:

PDFUchwała Nr III.1.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. nr XXXIV.217.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz nr XXXIV.218.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022
PDFUchwała Nr III.2.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. nr XXXIV.218.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022


PDFUchwała Nr III_63_2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 rok.pdf
PDFUchwała nr III_62_2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Zawonia przedstawionej w projekcie uchwały budzetowej na 2022 rok.pdf
 

Wersja XML