Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o konkursach

Rok 2022:

PDFZarządzenie Nr 9_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.01.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022.pdf
PDFOgłoszenie Wójt Gminy Zawonia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zawonia w roku 2022.pdf


Rok 2021:

PDFZarządzenie Nr 11_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25.01.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.pdf
PDFOgłoszenie Wójt Gminy Zawonia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zawonia w 2021 roku.pdf
 

Wersja XML