Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów

DOCXUproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19 a.docx
DOCXUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego art. 19 a.docx

DOCXOferta realizacji zadania publicznego - Otwarty konkurs ofert.docx
DOCXSprawozdanie z wykonania zadania publicznego – Otwarty konkurs ofert.docx

DOCXKlauzula RODO.docx
 

Wersja XML