Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy Zawonia

PDFUchwała Nr XXXV_237_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X_51_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf 


PDFUchwała Nr XXIV.151.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.51.2019 Rady Gminy Zawonia z dnua 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf


PDFUchwala_Nr_X_51_2019_Rady_Gminy_Zawonia_z_dnia_27_czerwca_2019_r._w_sprawie_uchwalenia_Statutu_Gminy_Zawonia.pdf.pdf
 

Wersja XML