Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy

XXIX Sesja Rady Gminy Zawonia:
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_186_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_187_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_188_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV_15_22020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_189_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą Budowa chodnika w m. Sędzice.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_190_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 2021 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_191_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 2021 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_192_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 6 lipca 2021 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX_193_2021 Rady Gminy Zawonia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021_2022.pdf
 

Wersja XML