Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_202_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_203_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_204_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX_189_2021 Rady Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_205_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Zawonia porozumienia międzygminnego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_206_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_207_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII_208_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia.pdf
 

Wersja XML