Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach

PDFzawiadomienie o wyborze na zadanie „Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach” .pdf
PDFProtokół z otwarcia ofert na zadanie pn. „Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach”.pdf
DOCXWyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1 pn. remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach, gmina Zawonia.docx
PDFzałącznik nr 5 przedmiar 22.10.2020.pdf
DOCXzapytanie ofertowe sedzice 19.10.2020.docx
ZIPzałacznik nr 4 dokumentacja projektowa sedzice.zip
DOCXzałącznik nr 1 formularz ofertowy sedzice 19.10.2020.docx
DOCXzałącznik nr 2 wykaz zrealizowanych robót sedzice.docx
DOCXzałącznik nr 3 wzór umowy sedzice 19.10.2020.docx
PDFzałącznik nr 5 przedmiar.pdf

Wersja XML