Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021

PDFProtokół postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021”.pdf 


DOCWzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 1.1 Formularz cenowy.doc
DOCZapytanie ofertowe.doc
 

Wersja XML