Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Rok 2021
  Data modyfikacji: 07-12-2021 13:51
 2. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Data modyfikacji: 07-12-2021 13:43
 3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Data modyfikacji: 07-12-2021 12:19
 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Data modyfikacji: 07-12-2021 07:36
 5. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Data modyfikacji: 07-12-2021 07:35
 6. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:43
 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data modyfikacji: 06-12-2021 14:28
 8. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Data modyfikacji: 02-12-2021 16:37
 9. Projekty uchwał Rady Gminy
  Data modyfikacji: 02-12-2021 16:07
 10. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Data modyfikacji: 02-12-2021 13:55
Wersja XML