Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Rejestry umów
  Data modyfikacji: 17-09-2021 11:57
 2. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Data modyfikacji: 17-09-2021 09:27
 3. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Data modyfikacji: 16-09-2021 16:35
 4. Projekty uchwał Rady Gminy
  Data modyfikacji: 16-09-2021 16:34
 5. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Data utworzenia: 16-09-2021 07:16
 6. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Data utworzenia: 15-09-2021 10:36
 7. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Data modyfikacji: 14-09-2021 10:22
 8. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Data utworzenia: 14-09-2021 10:19
 9. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Data modyfikacji: 08-09-2021 09:37
 10. Plany postępowań w 2021 r.
  Data modyfikacji: 07-09-2021 14:35
Wersja XML